Tankeprocesser

 
Jag har läst mera och kommit till ett kapitel som känner igen mig så mycket i. Det handlar om Tankemässiga symtom - HUR man tänker. Där förklaras precis hur jag tänker. Hon skriver om Tankeblockader - allså att allt bara låser sig och man blir helt tom i huvudet i sociala situationer. Det känns alldeles omöjligt att ta in information och bearbeta den från omgivningen. Såhär bli det alltid när jag ska träffa mina kusiner bland annat. Jag vill vara med i samtalet men i huvudet står allt bara stilla. Samt att jag känner en massa jobbiga fysiska ångestsymtom.  Sedan var det konventrationssvårigheter. Det liknar tankeblockad men skillnaden är att man har för många tankar i omlopp i huvudet att man inte kan koncentrera sig på vad som sker i konversationen. Det är en överaktivitet i hjärnan av tankar som hur man ser ut och om andra märker något, vad man har sagt och vad man ska säga. Selektiv uppmärksamhet riktad mot fara och hot är en annan tankeprocess som sker när man har social ångest. Alltså att man bara lägger märket till det negativa i ens omgivning trotts att det sker fler positiva saker runt om en. Man filtrerar alla intryck på ett orealistiskt sätt. Sedan har vi Självfokusering och monitorering. Man blir med andra ord helt upptagen med hur man ser ut, vad man säger osv. Det blir svårt att vara uppmärksam och hänga med i ett vanligt samtal när man tänker så. Man följer noggrant sig själv och varje rörelse i minsta detalj innan man sagt eller gjort dem. Det kallas för monitorering. När man har social ångest kan man skamset fungera på om det beror på at man är egocentrisk och självupptagen, vilket jag har gjort ofta, men så är det inte skriver hon. "Kroppssymtomen och rädslan leder automatiskt till en monitorering och fokusering av sig själv, inte för att man vill stå i centrum utan att man inte vill det." Sen till sist är det Post mortem (Backspegelsuppmärksamhet). Det betyder att man tänker tillbaka i tiden och dissikerar minsta ord man sa och gjorde. Man ältar med andra ord. Allt detta känner jag igen mig i så mycket. Jag tror att de flesta kan känna igen sig lite i det här också till viss del. Jag har fått all information från boken "Social ångest - att känna sig granskad och bortgjord" av Anna Kåver.
 
Diagnos, Text | |
Upp